در حال بارگزاری ...

سایت ناپ کامرس خبر ترجمه راهنمای ناپ کامرس توسط ناپ شاپ را اعلام کرد

ترجمه کامل راهنمای فروشگاه ساز ناپ کامرس برای اولین بار توسط ناپ شاپ ارائه شد. لازم به ذکر است پیش از این نیز چندین فایل راهنما توسط ناپ شاپ منتشر شده بود.

ناپ شاپ این ترجمه را بصورت رایگان در اختیار ناپ کامرس قرار داد تا سایر فارسی زبانان در سراسر دنیا بتوانند از آن بهره مند شوند.

ناپ کامرس خبر ترجمه راهنمای ناپ کامرس را در سایت خود اعلام نمود:

https://www.nopcommerce.com/boards/t/45692/nopcommerce-documentation-translators-wanted.aspx?p=15#201248

برای دسترسی به ترجمه راهنمای ناپ کامرس در سایت ناپ شاپ به آدرس زیر مراجعه کنید

http://docs.nopshop.ir/

نظر خود را درج نمایید
دسته بندی ها