در حال بارگزاری ...

افزودن گزینه منو به بخش مدیریت ناپ کامرس از طریق پلاگین

4 سال قبل
#344 نقل و قول
چطور می توان از طریق پلاگین یک گزینه منو به بخش مدیریت ناپ کامرس اضافه کرد ؟
0
4 سال قبل
#345 نقل و قول
اگر شما توسعه دهنده ناپ کامرس هستید ، برای افزودن قابلیت های سفارشی به ناپ کامرس از پلاگین ها (ماژول) استفاده خواهید کرد. با اینکه IAdminMenuPlugin ناپ کامرس به شما اجازه نمی دهد تا گزینه های های دلخواه منوی خود را در زیر گزینه های منوی اصلی اضافه کنید ، می توانید از طریق پلاگین گزینه های منوی دلخواه خود را در منوی افزونه ها ایجاد کنید.

در بخش مدیریت ناپ کامرس  ، منو از طریق فایل پیکربندی Sitemap (نقشه سایت) که در پوشه Nop.Admin قرار دارد ایجاد می شود. برای افزودن گزینه منوی دلخواه خود در بخش مدیریت ناپ کامرس ، می توانید آنرا از طریق توسعه کلاس SitemapNode ناپ کامرس اضافه کنید.

برای انجام این کار ، می توانید از کد نمونه  زیر در فایل cs پلاگین خود در متد نصب و حذف پلاگین استفاده کنید.

public bool Authenticate()
    {
        return true;
    }

public  SiteMapNode BuildMenuItem() // SiteMapNode is Class in Nop.Web.Framework.Menu
    {
        var menuItemBuilder = new SiteMapNode()
        {  
            Title = "Title For Menu item",   // Title for your Custom Menu Item
            Url = "Path of action link", // Path of the action link
            Visible = true,
            RouteValues = new RouteValueDictionary() { {"Area", "Admin"} }
        };

     var SubMenuItem = new SiteMapNode()   // add child Custom menu
        {
            Title =  "Title For Menu Chile menu item", //   Title for your Sub Menu item
            ControllerName = "Your Controller Name", // Your controller Name
            ActionName = "Configure", // Action Name
            Visible = true,
            RouteValues = new RouteValueDictionary() { {"Area", "Admin"} },  
        };
        menuItemBuilder.ChildNodes.Add(SubMenuItem);


        return menuItemBuilder;
        
    }

توجه: در صورتی که کد فوق را کپی کنید صحیح نمایش داده می شود.

در کد فوق ، می توانید یادداشت ها (کامنت) را پیدا کنید که می توانید بر اساس مقادیر مربوطه را جایگزین کنید
0
دسته بندی ها