در حال بارگزاری ...

حذف گزینه تاریخ تولد در فرم ثبت نام مشتری

5 سال قبل
#18 نقل و قول
چطور می توان گزینه تاریخ تولد را در صفحه ثبت نام مشتری حذف کرد؟
0
5 سال قبل
#282 نقل و قول
بخش مدیریت / منوی پیکربندی / تنظیمات / مشتری / تب فیلدهای فرم مشتری / تیک زدن گزینه "فعالسازی تاریخ تولد"

برچسب ها: حذف تاریخ تولد: عدم نمایش تاریخ تولد
0
دسته بندی ها