3 سال قبل
#521 نقل و قول
پس از تایید مراحل جهت پرداخت مبلغ
در آخرین مرحله که تایید مبلغ هم انجام میشود پیغام داده میشود سبد خرید شما خالی است
و پیغام زیر هم نمایش داده میشود
One or more errors occurred.
0