در حال بارگزاری ...

مخفی کردن بعضی از فیلدها بر اساس نقش مشتری

2 سال قبل
#927 نقل و قول
من تعدادی نقش در فروشگاه ناپ کامرس ایجاد کرده ام. حال می خواهم بعضی از فیلدها را بر اساس نقش مشتری مخفی کنم.
برای دسترسی به نقش کاربر باید از چه کدی استفاده کنم؟
0
2 سال قبل
#929 نقل و قول
فرض کنید نقشی به نام poweruser دارید. در آنصورت قبل از نمایش یک فیلد از شرط استفاده می کنیم.

کد زیر را در بالای فایل view می نویسیم.

@{
var isPoweruser = EngineContext.Current.Resolve<IWorkContext>().CurrentCustomer.IsInCustomerRole("poweruser");
}


سپس در هر بخش از فایل view می توانیم شرطی را برای نمایش یا عدم نمایش یک فیلد بنویسیم. مثلا برای عدم نمایش:


@if (!isPoweruser)
{
...
}
1
دسته بندی ها