در حال بارگزاری ...

خطای Object reference not set to an instance of an object در فرایند پرداخت

2 سال قبل
#934 نقل و قول
در فرایند پرداخت خطای زیر نمایش داده می شود. علت چیست؟

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at Nop.Web.Factories.ShoppingCartModelFactory.PrepareShoppingCartModel(ShoppingCartModel model, IList`1 cart, Boolean isEditable, Boolean validateCheckoutAttributes, Boolean prepareEstimateShippingIfEnabled, Boolean setEstimateShippingDefaultAddress, Boolean prepareAndDisplayOrderReviewData) at Nop.Web.Controllers.ShoppingCartController.Cart() at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] ) at System.Web.Mvc.ActionMethodDispatcher.Execute(ControllerBase controller, Object[] parameters) at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__39(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResultBase`1.End() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult) at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3d() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass46.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__3f() at
0
2 سال قبل
#935 نقل و قول
شما هیچ روش پرداخت فعالی ندارید. یکی از روشهای پرداخت را فعال کنید.

معمولا روش "Manual (Fixed or By Weight)" بطور پیش فرض فعال است. آنرا فعال کنید.

درصورتی که این پلاگین نصب نیست آنرا نصب و فعال کنید.
اگر آنر از هاست حذف کرده اید. مجددا در هاست در پوشه Plugins کپی و نصب نمایید.
0
دسته بندی ها