در حال بارگزاری ...

تعریف کد کوپن تخفیف برای دسته بندی های محصول

2 سال قبل
#1137 نقل و قول
می خواهم کد  تحفیف ali بصورت زیر تعریف کنم:

برای دسته بندی ساعت  10 درصد
برای دسته بندی مبل 5 درصد
سرویس خواب 5 درصد
تا سقف 100 هزار تومان در مجموع تخفیف بدهد.

چطور تعریف کنم؟
0
2 سال قبل
#1138 نقل و قول
بخش مدیریت / منوی تبلیغات / تخفیفات

فرم تخفیف:

نوع تخفیف: تخصیص به دسته بندی ها
نام: نام دلخواه
اعمال به زیر شاخه ها : [*]
استفاده از درصد:  [*]
درصد تخفیف : درصد دلخواه
حداکثر مقدار تخفیف :  100000
نیاز به کد کوپن : [*]
کد کوپن : ali


شما باید سه بار تخفیف را بصورت فوق تعریف کنید و در هر کدام درصد داخواه خود را وارد کنید.
همچنین در بخش نام نیز نام دلخواه را وارد کنید. مثلا تخفیف ساعت و ...

نکته: حداکثر مقدار تخفیف برای کل تخفیف ها 100 هزار تومان خواهد بود.
بدلیل اینکه شما از یک کد کوپن برای سه نوع تخفیف استفاده کرده اید. حداکثر مقدار تخفیف برابر با حداقل مقداری است که در فیلد حداکثر مقدار تخفیف وارد نموده اید. مثلا اگر شما در این فیلد برای سه تخفسف بالا به ترتیب 100000 ، 80000 و 90000 تومان وارد کنید. حداکثر مقدار تخفیف 80000 تومان خواهد بود


ضمنا در صورتی که می خواهید تخفیف در یک بازه زمانی مشخص قابل استفاده باشد ، تاریخ شروع و پایان تخفیف را نیز وارد کنید.
1
دسته بندی ها