در حال بارگزاری ...

اجرای سورس ناپ کامرس با ویژوال استودیو

2 سال قبل
#1230 نقل و قول
سلام
من سورس ناپ رو با ویژوال اجرا کردم و هنگام بیلد کردن 51 ارور داد!

https://drive.google.com/open?id=1C3vQw1k0DAww4aW1iH5j9wP9PDrnQ10f

لطفا راهنمایی کنید
0
2 سال قبل
#1234 نقل و قول
با سلام
بهتر بود به جای عکس گرفتن از صفحه، ارورها را کپی کنید و در انجمن قرار دهید.
ارورهای مربوط به ناسازگاری که شما دریافت کردید، معمولا بخاطر دریافت نکردن آخرین آپدیت های ویژوال استودیو اتفاق می افتد.
از این آدرس می توانید به جدیدترین آپدیت دسترسی پیدا کنید:
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releasenotes/vs2017-relnotes
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1235 نقل و قول
ویژوال استودیو من 2017 هستش

تعدادی از ارور ها اینا ها هستند:
Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.Extensions.Primitives 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1). Package Microsoft.Extensions.Primitives 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.Extensions.Primitives 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1) / win7-x86. Package Microsoft.Extensions.Primitives 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.Extensions.Options 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1). Package Microsoft.Extensions.Options 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.Extensions.Options 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1) / win7-x86. Package Microsoft.Extensions.Options 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.Extensions.FileProviders.Physical 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1). Package Microsoft.Extensions.FileProviders.Physical 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.AspNetCore.Authentication.Facebook 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1). Package Microsoft.AspNetCore.Authentication.Facebook 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    Package Microsoft.AspNetCore 2.0.0 is not compatible with net461 (.NETFramework,Version=v4.6.1). Package Microsoft.AspNetCore 2.0.0 supports: netstandard2.0 (.NETStandard,Version=v2.0)        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    One or more packages are incompatible with .NETFramework,Version=v4.6.1.        

Severity  Code  Description  Project  File  Line  Suppression State
Error    One or more packages are incompatible with .NETFramework,Version=v4.6.1 (win7-x86).        
0
2 سال قبل
#1236 نقل و قول
بله حق با شماست. 2017 هست
اما خود 2017 هم ورژن های مختلف و متنوعی دارد
بطور مثال Visual Studio 2017 version 15.7.5
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
2 سال قبل
#1237 نقل و قول
درسته
پس بهترین راه این هستش که نسخه ویژوال رو آپدیت کنم؟
0
2 سال قبل
#1238 نقل و قول
معمولا این کار ارور را رفع می کند
1
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
دسته بندی ها