در حال بارگزاری ...

حذف گزینه های منوی بخش مدیریت

4 سال قبل
#55 نقل و قول
چطور می توانم منوی راهنما را از منوهای بخش مدیرت سایت حذف کنم؟
0
4 سال قبل
#285 نقل و قول
در پنل مدیریت منوی "راهنما" با سه گزینه وجود دارد.


برای حذف آن فایل زیر را تغییر دهید:
Administration/sitemap.config

چهار خط مربوط به راهنما را حذف و یا کامنت کنید:

<!--
<siteMapNode SystemName="Help"
...
-->

برچسب ها: حذف منوی ادمین ، حذف منوهای ادمین ، حذف گزینه های منوی ادمین ، حذف گزینه های منوی مدیریت ، حذف منوهای مدیریت ،  تغییر منوی ادمین ، تغییر منوهای ادمین ، تغییر گزینه های منوی ادمین ، تغییر گزینه های منوی مدیریت ، تغییر منوهای مدیریت
0
دسته بندی ها