در حال بارگزاری ...

مخفی کردن نسخه ناپ کامرس در بخش مدیریت

4 سال قبل
#57 نقل و قول
برای مخفی کردن نسخه ناپ کامرس در بخش مدیریت سایت چکار کنم ؟
0
4 سال قبل
#58 نقل و قول
فایل زیر را ویرایش نمایید:
Administration\Views\Shared\_AdminLayout.cshtml

کد زیر را حذف نمایید:

<span>nopCommerce @currentVersion</span>

0
4 سال قبل
#287 نقل و قول
توجه نمایید که از طریق روش زیر نیز می توان نسخه ناپ کامرس را مشاهده نمود:
منوی سیستم / اطلاعات سیستم

برای حذف گزینه "اطلاعات سیستم" از منوی سیستم ، فایل زیر را تغییر دهید:
Administration/sitemap.config

کد زیر را در فایل فوق حذف و یا کامنت کنید:

<siteMapNode SystemName="System information" nopResource="Admin.System.SystemInfo" PermissionNames="ManageMaintenance" controller="Common" action="SystemInfo" />
0
دسته بندی ها