در حال بارگزاری ...

تغییر قالب های پیام

2 سال قبل
#1508 نقل و قول
سلام
قالب های پیام رو چطور می تونیم تغییر بدیم؟
میخوام فارسی بشه و راست چین و رنگ بندی و ...
کد HTML میزارم در قالب پیام کار نمیکنه
کار خاصی باید انجام بدم؟
ممنون
0
2 سال قبل
#1515 نقل و قول
بخش مدیریت / مدیریت محتوا / قالب پیام /  دکمه "ویرایش"

در قالب پیام می توانید از تگ های html برای قالب دهی و رنگ بندی پیام استفاده کنید. ضمنا می توانید از توکن های از قبل تعریف شده در پیامتان استفاده کنید.

مثلا قالب پیام برای تکمیل سفارش که به مشتری ارسال می شود:
OrderCompleted.CustomerNotification

موضوع: %Store.Name%. سفارش شما تکمیل شد

متن:
<p style="text-align: right;"><a href="%Store.URL%">%Store.Name%</a> <br /><br />سلام %Order.CustomerFullName%,</p>
<p style="text-align: right;">سفارش شما تکمیل شد. در زیر خلاصه ای از سفارش است.<br /><br />شماره سفارش: %Order.OrderNumber%<br />جزئیات سفارش: <a href="%Order.OrderURLForCustomer%" target="_blank">%Order.OrderURLForCustomer%</a><br />تاریخ سفارش: %Order.CreatedOn%<br /><br /><br /><br />آدرس صورتحساب<br />%Order.BillingFirstName% %Order.BillingLastName%<br />%Order.BillingAddress1%<br />%Order.BillingCity% %Order.BillingZipPostalCode%<br />%Order.BillingStateProvince% %Order.BillingCountry%<br /><br /><br /><br />آدرس ارسال<br />%Order.ShippingFirstName% %Order.ShippingLastName%<br />%Order.ShippingAddress1%<br />%Order.ShippingCity% %Order.ShippingZipPostalCode%<br />%Order.ShippingStateProvince% %Order.ShippingCountry%<br /><br />روش ارسال: %Order.ShippingMethod%<br /><br />%Order.Product(s)%</p>


برچسب ها: متن پیام ایمیل ها ، قالب پیام ایمیل ها
1
یک سال قبل
#1933 نقل و قول
با سلام
من دو تا مشکل دارم
یکی اینکه اصلا ایمیل بازیابی رمز ارسال نمیشه در صورتی که در بخش قالب های پیام تیک خورده است. دوم ایمیل های ارسالی به صورت نامفهوم اراسال می گردد. یه متنی لاتین که فقط ایمیل ها در متن مشخص است:

< h t m l x m l n s = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / 1 9 9 9 / x h t m l " x m l n s : v = " u r n : s c h e m a s - m i c r o s o f t - c o m : v m l " x m l n s : o = " u r n : s c h e m a s - m i c r o s o f t - c o m : o f f i c e : o f f i c e " > < h e a d > < ! - - [ i f g t e m s o 9 ] > < x m l > < o : O f f i c e D o c u m e n t S e t t i n g s > < o : A l l o w P N G / > < o : P i x e l s P e r I n c h > 9 6 < / o : P i x e l s P e r I n c h > < / o : O f f i c e D o c u m e n t S e t t i n g s > < / x m l > < ! [ e n d i f ] - - > < / h e a d > < t a b l e w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " > < t r > < t d a l i g n = " c e n t e r " > < ! D O C T Y P E h t m l P U B L I C " - / / W 3 C / / D T D X H T M L 1 . 0 T r a n s i t i o n a l / / E N " " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / x h t m l 1 / D T D / x h t m l 1 - t r a n s i t i o n a l . d t d " > < ! - - s a v e d f r o m u r l = ( 0 0 1 6 ) h t t p : / / l o c a l h o s t - - > < h t m l > < h e a d > < t i t l e > D o c u m e n t < / t i t l e > < m e t a H T T P - E Q U I V = " C o n t e n t - T y p e " C O N T E N T = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = u t f - 8 " / > < s t y l e t y p e = " t e x t / c s s " > . c s A C 6 A 4 4 7 5 { h e i g h t : 0 p x ; w i d t h : 0 p x ; o v e r f l o w : h i d d e n ; f o n t - s i z e : 0 p x ; l i n e - h e i g h t : 0 p x ; } < / s t y l e > < / h e a d > < b o d y l e f t M a r g i n = 1 0 t o p M a r g i n = 1 0 r i g h t M a r g i n = 1 0 b o t t o m M a r g i n = 1 0 > < d i v s t y l e = " b o r d e r - l e f t : # F F F F F F 1 p x s o l i d ; b o r d e r - t o p : # F F F F F F 1 p x s o l i d ; b o r d e r - r i g h t : # F F F F F F 1 p x s o l i d ; b o r d e r - b o t t o m : # F F F F F F 1 p x s o l i d ; b a c k g r o u n d - c o l o r : # F F F F F F ; w i d t h : 5 2 8 p x ; h e i g h t : 1 5 6 p x ; " > < t a b l e c e l l p a d d i n g = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " s t y l e = " b o r d e r - w i d t h : 0 p x ; e m p t y - c e l l s : s h o w ; w i d t h : 5 0 0 p x ; h e i g h t : 1 5 6 p x ; p o s i t i o n : r e l a t i v e ; " > < t r s t y l e = " v e r t i c a l - a l i g n : t o p ; " > < t d s t y l e = " w i d t h : 2 8 p x ; h e i g h t : 2 1 p x ; " > < / t d > < t d s t y l e = " w i d t h : 4 7 1 p x ; " > < / t d > < t d s t y l e = " w i d t h : 1 p x ; " > < / t d > < / t r > < t r s t y l e = " v e r t i c a l - a l i g n : t o p ; " > < t d s t y l e = " h e i g h t : 3 5 p x ; " > < / t d > < t d c o l s p a n = " 2 " s t y l e = " c o l o r : # 1 C 1 F E 8 ; b a c k g r o u n d - c o l o r : t r a n s p a r e n t ; b o r d e r - l e f t - s t y l e : n o n e ; b o r d e r - t o p - s t y l e : n o n e ; b o r d e r - r i g h t - s t y l e : n o n e ; b o r d e r - b o t t o m - s t y l e : n o n e ; f o n t - f a m i l y : V e r d a n a ; f o n t - s i z e : 1 9 p x ; f o n t - w e i g h t : b o l d ; f o n t - s t y l e : n o r m a l ; t e x t - d e c o r a t i o n : u n d e r l i n e ; p a d d i n g - l e f t : 2 p x ; w i d t h : 4 7 0 p x ; h e i g h t : 3 5 p x ; l i n e - h e i g h t : 2 4 p x ; t e x t - a l i g n : l e f t ; v e r t i c a l - a l i g n : t o p ; " > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . a d e i y e . c o m / " s t y l e = " c o l o r : # 1 C 1 F E 8 ; t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e ; " > < n o b r > a d e i y e < / n o b r > < / a > < / t d > < / t r > < t r s t y l e = " v e r t i c a l - a l i g n : t o p ; " > < t d s t y l e = " h e i g h t : 5 1 p x ; " > < / t d > < t d s t y l e = " c o l o r : # 0 0 0 0 0 0 ; b a c k g r o u n d - c o l o r : t r a n s p a r e n t ; b o r d e r -
0
یک سال قبل
#1934 نقل و قول
ببخشید این مورد با حذف پلاگین Elastic Email درست شد
الان همه چی درسته
فقط این ظاهر پیام های ایمیل که از راست به چپ هم نیستند خیلی ازار دهنده است.
اگر میشد پلاگینی بزارید که هم ظاهر ایمیل هارا سفارشی سازی میکرد و هم محتوا به صورت یک دست تر و راست به چپ میشد خیلی عالی میشد.
0
یک سال قبل
#1939 نقل و قول
برای راست چین شدن پیامها ، در قالب پیامها تگ شروع <p> را بصورت زیر بنویسید:
<p style="text-align: right;">

0
دسته بندی ها