در حال بارگزاری ...

شرینک کردن دیتابیس

یک سال قبل
#1603 نقل و قول
سلام من برای شرینک کردن از این دستور استفاده میکنم اگر خوبه که هیچ اگر نیست ی خوبشو بفرمایید
Use test_asl
Alter Database test_asl Set Recovery Simple
DBCC SHRINKFILE ('test_Nop_log', 1)
مرسی
0
یک سال قبل
#1604 نقل و قول
شرینگ با استفاده از SQL Server Management Studio
در پنچره Object Explorer / راست کلیک روی دیتابیس / گزینه task / گزینه sharing / گزینه File
  
بخش File Type
انتخاب کنید که داده ها (Data) شرینگ شود یا اینکه لاگ (Log) شرینگ شود.


برچسب ها: Sharing Database
2
دسته بندی ها