در حال بارگزاری ...

تغییر تعداد ایتم های اسلایدر چرخشی در عرض های متفاوت

یک سال قبل
#1626 نقل و قول
با سلام چطور میتوانم تعداد ایتم های اسلایدر چرخشی در عرض های متفاوت تغییر دهم
من در حقیقت میخواهم در نسخه موبایل به جای نمایش یک ایتم دو ایتم را نمایش دهد
با تشکر
0
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس
یک سال قبل
#1636 نقل و قول
خوب خودم جواب خودم را میدم
در مسیر Configuration -> Settings -> All settings
به دنبال
jcarouselgeneralsettings.responsivebreakpointsforslickslider-pavilion
میگردیم و مقدار آنرا طبق مقدار موردنظر تغییر می دهیم
2
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس
دسته بندی ها