در حال بارگزاری ...

خطای An exception occurred in the database while saving changes for context type 'Nop.Data.NopObjectContext'

یک سال قبل
#1748 نقل و قول
من از ناپ کامرس نسخه 4.1 استفاده می کنم. قبلا درست کار می کرد. ولی الان سایت بالا نمیاد. طبق توضیحات سایت ناپ شاپ  لاگ سایت را فعال کردم. پیام خطا (Fail) زیر در فایل log ثبت شده بود:
fail: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20102]
      Failed executing DbCommand (58ms) [Parameters=[@p0='?' (DbType = DateTime2), @p1='?' (DbType = Int32), @p2='?' (Size = 4000), @p3='?' (Size = 200), @p4='?' (DbType = Int32), @p5='?' (Size = 4000), @p6='?' (Size = 4000), @p7='?' (Size = 4000)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SET NOCOUNT ON;
      INSERT INTO [Log] ([CreatedOnUtc], [CustomerId], [FullMessage], [IpAddress], [LogLevelId], [PageUrl], [ReferrerUrl], [ShortMessage])
      VALUES (@p0, @p1, @p2, @p3, @p4, @p5, @p6, @p7);
      SELECT [Id]
      FROM [Log]
      WHERE @@ROWCOUNT = 1 AND [Id] = scope_identity();
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The transaction log for database 'db_Shop' is full due to 'LOG_BACKUP'.


و همچنین خطای:

fail: Microsoft.EntityFrameworkCore.Update[10000]
      An exception occurred in the database while saving changes for context type 'Nop.Data.NopObjectContext'.
      Microsoft.EntityFrameworkCore.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries.

0
یک سال قبل
#1749 نقل و قول
حجم لاگ شما پر شده است. آنرا Sharing کنید یا حجم تخصیص داده شده به آن را افزایش دهید.

با SQL Server Management به سرور دیتابیس وصل شوید . روی دیتابیس راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید.
روی سطری که مربوط به Log است  در ستون initialize size مقدار کنونی را افزایش دهید.
0
دسته بندی ها