در حال بارگزاری ...

نمایش آیکن حمل رایگان

یک سال قبل
#1753 نقل و قول
سلام
1-  https://www.maypage.com/Admin/Setting/Catalog نمایش آیکن "حمل رایگان" > تیک زده شد
2-  صفحه ی ویرایش محصول > حمل > فعال سازی ارسال > تیک زده شد
3-  ارسال رایگان > تیک زده شد

آیکون ارسال رایگان نمایش داده نمیشه!!!!!!
چرا؟
0
یک سال قبل
#1759 نقل و قول
سلام
احتمالا به این روش مشکل رفع میشه:
1- در فایل src/Presentation/Nop.Web/Themes/DefaultClean/Content/css/styles.css قطعه کد زیر رو

@@ -1879,16 +1879,16 @@ label, label + * {
}
.overview .free-shipping,
.variant-overview .free-shipping {
  display: inline-block;
  margin: 10px 0;
  background: url('../images/shipping.png') left center no-repeat;
  padding: 2px 0 2px 28px;
  font-weight: bold;
  color: #444;
}
.overview .free-shipping.invisible,
.variant-overview .free-shipping.invisible {
    display: none;
}
.overview .delivery-date,
.variant-overview .delivery-date {
به جای قطعه کد

@@ -1879,16 +1879,16 @@ label, label + * {
}
.overview .free-shipping,
.variant-overview .free-shipping {
  display: none;
  margin: 10px 0;
  background: url('../images/shipping.png') left center no-repeat;
  padding: 2px 0 2px 28px;
  font-weight: bold;
  color: #444;
}
.overview .free-shipping.visible,
.variant-overview .free-shipping.visible {
    display: inline-block;
}
.overview .delivery-date,
.variant-overview .delivery-date {
قرار بدید

2- برای زبان فارسی در فایل src/Presentation/Nop.Web/Themes/DefaultClean/Content/css/styles.rtl.css قطعه کد:

}
.overview .free-shipping,
.variant-overview .free-shipping {
    display: inline-block;
    margin: 0 0 10px;
    background: url('../images/shipping.png') right center no-repeat;
    padding: 2px 28px 2px 0;
    font-weight: bold;
    color: #444;
}
.overview .free-shipping.invisible,
.variant-overview .free-shipping.invisible {
    display: none;
}
رو به جای

}
.overview .free-shipping,
.variant-overview .free-shipping {
    display: none;
    margin: 0 0 10px;
    background: url('../images/shipping.png') right center no-repeat;
    padding: 2px 28px 2px 0;
    font-weight: bold;
    color: #444;
}
.overview .free-shipping.visible,
.variant-overview .free-shipping.visible {
    display: inline-block;
}
قرار بدید.

3- در فایل src/Presentation/Nop.Web/Views/Product/_DeliveryInfo.cshtml کد:

@model ProductDetailsModel
@if (Model.FreeShippingNotificationEnabled && Model.IsFreeShipping || !string.IsNullOrWhiteSpace(Model.DeliveryDate))
{
    <div class="delivery">
        <script asp-location="Footer">
            $(document).on("product_attributes_changed", function (data) {
                if (data.changedData.isFreeShipping) {
                    $(".free-shipping").removeClass("invisible");
                } else {;
                    $(".free-shipping").addClass("invisible");
                }
            });
        </script>
رو به جای

@model ProductDetailsModel
@if ((Model.FreeShippingNotificationEnabled && Model.IsFreeShipping) || !string.IsNullOrWhiteSpace(Model.DeliveryDate))
{
    <div class="delivery">
        <script asp-location="Footer">
            $(document).on("product_attributes_changed", function (data) {
                if (data.changedData.isFreeShipping) {
                    $(".free-shipping").addClass("visible");
                } else {
                    $(".free-shipping").removeClass("visible");
                }
            });
        </script>
قرار بدید.

4- و همچنین در فایل src/Presentation/Nop.Web/Views/Product/_ProductAttributes.cshtml کد:

    //dynamic update support
    var attributesHaveConditions = Model.Any(x => x.HasCondition);
    var attributesHaveAssociatedPictures = Model.Any(x => x.ProductId > 0);
    var attributeChangeScriptsBuilder = new StringBuilder();
رو به جای

}
@if (Model.Count > 0)
{

    //dynamic update support
    var attributesHaveConditions = Model.Any(x => x.HasCondition);
    var attributesHaveAssociatedPictures = Model.Any(x => x.ProductId > 0);
    var attributeChangeScriptsBuilder = new StringBuilder();
قرار بدید.
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
یک سال قبل
#1760 نقل و قول
برای راحتی بیشتر میتونید به این عکس ها توجه کنید:
خطوط قرمز رو حذف و خطوط سبز رو اضافه کنید. اسم هر فایل بالای عکس نوشته شده
0
اگر پاسخ سوالی برای شما مفید بود، به آن رای مثبت دهید تا به دیگران در پیدا کردن پاسخ مناسب کمک کنید
*******************************************************************************************
Be Who You Always Wanted To Be
دسته بندی ها