در حال بارگزاری ...

خطای HTTP Error 404.3 - Not Found برای دانلود APK اپ اندروید

یک سال قبل
#1802 نقل و قول
در ویندوز سرور یک ساب دامین ساختم. تست کردم درست بود. یک فایل اندروید APK در فهرست ریشه برای دانلود گذاشتم. ولی وقتی آدرس دانلود فایل APK اپ اندروید را می زنم خطای زیر نشان داده می شود:


HTTP Error 404.3 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map.
Most likely causes:

    It is possible that a handler mapping is missing. By default, the static file handler processes all content.
0
یک سال قبل
#1804 نقل و قول
در  IIS وارد بخش NYME Types شوید. روی دکمه Add کلیک کنید.
دو مقدار  .apk و application/vnd.android.package-archive را وارد کنید.


file name extension: .apk
NYME Type: application/vnd.android.package-archive


1
دسته بندی ها