در حال بارگزاری ...

اجبار به اعمال یک ویژگی در css

یک سال قبل
#1831 نقل و قول
من از تم پریسما استفاده می کنم.
در بخشی که مربوط به مجوعه محصولات هوشمند (Smart Product Collections) می باشد، اسم محصولات دو سطری است و فاصله دو سطر کم است. بطوری که سطر دوم عنوان کامل دیده نمی شود. من تنطیمات لازم را در فایل styles.rtl در تم اعمال کردم. ولی اعمال نشد.
چکار کنم تا تنظیمات  css من در هر شرایطی اعمال شود؟
0
یک سال قبل
#1839 نقل و قول
برای اجبار کردن اعمال یک ویژگی از دستور  !important در فایل css استفاده کنید.

فایل style-rtl.css را ویرایش نمایید:


.spc-categories .product-title
{
  height: 55px; !important;
  max-height: 48px; !important;
}
0
دسته بندی ها