در حال بارگزاری ...

خطای The page isn’t redirecting properly

یک سال قبل
#1842 نقل و قول
من اخیرا سایتم را از یک هاست به هاست جدید منتقل کردم. ولی سایت بالا نمی آید و خطای زیر نمایش داده می شود:



The page isn’t redirecting properly

Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.

    This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies.



با فعالسازی لاگ و مشاده لاگ در پوشه logs پیام زیر بارها در لاگ ثبت شده بود:
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Internal.ControllerActionInvoker[3]
      Authorization failed for the request at filter 'Nop.Web.Framework.Mvc.Filters.WwwRequirementAttribute+WwwRequirementFilter'.


نکته جالب اینکه وقتی نسخه خام ناپ کامرس را می ریزیم صفحه نصب ناپ کامرس نشان داده می شود و می توان ناپ کامرس را نصب کرد.
0
یک سال قبل
#1843 نقل و قول
در داخل پنل پلسک به بخش Hosting Settings بروید و در بخش Prefered domain گزینه www.yourdomain.com را انتخاب کنید.
1
یک سال قبل
#1844 نقل و قول
من یک VPS دارم. هنگام نصب ناپ کامرس 4.20 خطای فوق را می دهد.
0
یک سال قبل
#1846 نقل و قول
به کاربر IUSR به پوشه سایت دسترسی کامل (Full) بدهید.

راست کلیک روی پوشه سایت / گزینه Properties / زبانه Security / دکمه Edit / دکمه Add / تایپ IUSR /  دکمه OK /  تیک گزینه Full Control / دکمه OK / دکمه OK

1
دسته بندی ها