در حال بارگزاری ...

ذخیره تصاویر در سیستم فایل

4 سال قبل
#97 نقل و قول
در حالت پیش فرض عکس هایی که برای محصولات انتخاب می کنیم در دیتابیس ذخیره می شود. آیا راهی وجود دارد تا عکس ها بجای دیتابیس در داخل پوشه های هاست ذخیره شود؟
0
4 سال قبل
#291 نقل و قول
در حالت پیش فرض عکس ها و تصاویر محصولات در دیتابیس ذخیره می شود و این امر باعث افزایش حجم دیتابیس می شود.
برای ذخیره تصاویر در سیستم فایل:
منوی پیکرندی > تنظیمات > تنظیمات رسانه:
تصاویر ذخیره می شوند در .... / دکمه "تغییر" /دکمه OK

البته از مزایای ذخیره تصاویر در دیتابیس این است که همه اطلاعات و تصاویر یک جا ذخیره می شوند و با تهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس، از همه اطلاعات و تصاویر یک پشتیبان دارید.
0
دسته بندی ها