در حال بارگزاری ...

خطا بعد از بروز رسانی از نسخه 4.0 به 4.1

9 ماه قبل
#2053 نقل و قول
من بعد از بروز رسانی به نسخه 4.1 با خطای زیر رو به رو شدم:
An error occurred while starting the application.
.NET Core 4.6.27817.03 X64 v4.0.0.0    |   Microsoft.AspNetCore.Hosting version 2.1.1-rtm-30846    |    Microsoft Windows 6.3.9600    |   Need help?

بعد رفتم فایل لاگ در stdout را بررسی کردم و دیدم خطای زیر را دارم:
Application startup exception: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'RedLock.StrongName, Version=1.7.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1dffde0a6c007f07'. The system cannot find the file specified.
File name: 'RedLock.StrongName, Version=1.7.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1dffde0a6c007f07'
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, IntPtr ptrLoadContextBinder)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, IntPtr ptrLoadContextBinder)
   at System.Reflection.Assembly.Load(AssemblyName assemblyRef)
   at System.AppDomain.Load(AssemblyName assemblyRef)
   at Nop.Core.Infrastructure.AppDomainTypeFinder.LoadMatchingAssemblies(String directoryPath) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Infrastructure\AppDomainTypeFinder.cs:line 114
   at Nop.Core.Infrastructure.WebAppTypeFinder.GetAssemblies() in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Infrastructure\WebAppTypeFinder.cs:line 59
   at Nop.Core.Infrastructure.NopEngine.ConfigureServices(IServiceCollection services, IConfiguration configuration) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Infrastructure\NopEngine.cs:line 181
   at Nop.Web.Framework.Infrastructure.Extensions.ServiceCollectionExtensions.ConfigureApplicationServices(IServiceCollection services, IConfiguration configuration) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Presentation\Nop.Web.Framework\Infrastructure\Extensions\ServiceCollectionExtensions.cs:line 58
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at Microsoft.AspNetCore.Hosting.ConventionBasedStartup.ConfigureServices(IServiceCollection services)
   at Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost.EnsureApplicationServices()
   at Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost.Initialize()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost.BuildApplication()


crit: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Internal.WebHost[6]
      Application startup exception
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'RedLock.StrongName, Version=1.7.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1dffde0a6c007f07'. The system cannot find the file specified.
File name: 'RedLock.StrongName, Version=1.7.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=1dffde0a6c007f07'
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, IntPtr ptrLoadContextBinder)
   at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, IntPtr ptrLoadContextBinder)
   at System.Reflection.Assembly.Load(AssemblyName assemblyRef)
   at System.AppDomain.Load(AssemblyName assemblyRef)
   at Nop.Core.Infrastructure.AppDomainTypeFinder.LoadMatchingAssemblies(String directoryPath) in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Infrastructure\AppDomainTypeFinder.cs:line 114
   at Nop.Core.Infrastructure.WebAppTypeFinder.GetAssemblies() in C:\andrei\nopcommerce\sources\src\Libraries\Nop.Core\Infrastructure\WebAppTypeFinder.cs:line 59
   at Nop.Core.Infrastructure.NopEngine.ConfigureServices(IServiceCollection
0
9 ماه قبل
#2054 نقل و قول
سلام
آیا پلاگین های خاصی به برنامه اتون اضافه شده اند؟
چون با قرار دادن پلاگین با ورژن 4.00 در ورژن 4.10 این خطا داده میشه.

من کد منبع nopCommerce 4.1 را بررسی کردم و به نظر می رسد مونتاژ "System.Configuration.ConfigurationManager" در هیچ کجا استفاده نمی شود.

0
9 ماه قبل
#2055 نقل و قول
قبل از ارتقاء درست کار میکرد، چطور باید بدونم الان چه پلاگینی مشکل ساز شده است؟
0
9 ماه قبل
#2056 نقل و قول
لیست پلاگین ها نصب شده

[
  "DiscountRequirement.MustBeAssignedToCustomerRole",
  "CurrencyExchange.ECB",
  "ExternalAuth.Facebook",
  "Payments.CheckMoneyOrder",
  "Payments.Manual",
  "Payments.PayPalDirect",
  "Payments.Square",
  "Payments.WorldpayUS",
  "Payments.PayPalStandard",
  "Pickup.PickupInStore",
  "Shipping.FedEx",
  "Shipping.FixedByWeightByTotal",
  "Shipping.UPS",
  "Tax.FixedOrByCountryStateZip",
  "Widgets.GoogleAnalytics",
  "Widgets.NivoSlider",
  "Payments.Mellat",
  "SevenSpikes.Core",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.AjaxCart",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.AjaxFilters",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.AnywhereSliders",
  "SevenSpikes.Theme.Smart",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.CloudZoom",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.FacebookShop",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.InstantSearch",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.JCarousel",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.MegaMenu",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.QuickView",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.ProductRibbons",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.NopQuickTabs",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.PrevNextProduct",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.RichBlog",
  "SevenSpikes.Theme.Pavilion",
  "SevenSpikes.Nop.Plugins.SmartProductCollections",
  "Payments.CashOnDelivery",
  "SevenSpikes.Theme.Prisma",
  "Misc.NopshopCalendar"
]
0
9 ماه قبل
#2057 نقل و قول
پلاگین های نصب شده ی شما با ورژن 4.00 هستند وقتی ناپ کامرستونو به 4.10 ارتقا میدید پلاگین هاتون هم باید آپدیت بشه، وگرنه سیستمتون ارور میده
0
9 ماه قبل
#2058 نقل و قول
نسخه جدید پلاگین ها رو به صورت دستی باید قرار بدم ؟
0
9 ماه قبل
#2059 نقل و قول
از این لیست کدام نسخه ها رو باید بروز رسانی کنم؟
0
9 ماه قبل
#2060 نقل و قول
این صفحه رو مشاهده کنید،  یه سری پلاگینایی هست که تازه قرار داده شده و کاراییشون از قدیمیا بیشتره، و سورس آپدیت شده قدیمی هایی هم که خودتون دارید هم برای آپدیت هست
1
دسته بندی ها