در حال بارگزاری ...

خطای Error while running the 'Keep alive' schedule task. Could not find a part of the path 'c:\windows\system32\inetsrv\yourstore.com\keepalive \index'.

3 سال قبل
#152 نقل و قول
بعد از انتقال فایلها به هاست جدید ، خطای زیر بارها در  بخش لاگ سایت (منوی سیستم > گزارش وقایع) ثبت شده است:

Error while running the 'Keep alive' schedule task. Could not find a part of the path 'c:\windows\system32\inetsrv\yourstore.com\keepalive\index'.

چطور خطای فوق را رفع کنم؟
0
3 سال قبل
#153 نقل و قول
لطفا بروید به: منوی پیکربندی > فروشگاه ها
آدرس وب فروشگاه خود را چک کنید. باید بصورت http://yourstore.com/ باشد.

0
3 سال قبل
#154 نقل و قول
keppAlive فقط آدرس فروشگاهی را که تنظیم کرده ایم را ping می کند. بنابر این اگر آدرس سایت صحیح باشد بدرستی کار خواهد کرد.
آدرس سایت شما حتما باید دارای حرف "/" در انتهای آدرس سایت داشته باشد. بنابر این آدرس سایت شما باید بصورت http://www.yourstore.com/ باشد.
0
دسته بندی ها