در حال بارگزاری ...

تغییر موضوع یک پست در انجمن

3 سال قبل
#166 نقل و قول
اگر یک پست در یک موضوع یا گروه نامرتیط ثبت شد. چطور می توان آن را جابجا کرد؟

مثلا یک پست در موضوع "پشتیبانی عمومی" ثبت شده ، در صورتی که این پست باید در موضوع "توسعه" قرار می گرفت.

منظور از پست ، مطلبی است که کاربر در انجمن ثبت می کند.
0
3 سال قبل
#167 نقل و قول
اگر کاربر پستی را به اشتباه ثبت کند می تواند آنرا حذف و مجددا در گروه دیگر ثبت کند.
ولی اگر مدیر بخواهد پست کاربر را در یک گروه دیگر ثبت کند، آنگاه پست به اسم مدیر ثبت خواهد شد و نه کاربر !!!.

برای تغییر موضوع یک پست در انجمن:

1. از طریق SQL Server Management Studio دیتابیس خود را باز کنید.
2. جدول Forums_Topic را باز کنید
3. تغییر فیلد یا ستون ForumId

برای اینکه بدانیم ForumId را چه مقداری دهیم. جدول Forums_Forum را باز کنید و مقدار فیلد یا ستون Id را مشاهده کنید.
0
دسته بندی ها