در حال بارگزاری ...

دیتابیس دموی تم های nop-templated.com

3 سال قبل
#185 نقل و قول
یک تم خریداری کردم و می خواهم تنظیمات تم من شبیه به دموی تم در سایت nop-templates.com شود.

لینک دانلود دیتابیس دموی تم (قالب) را می خواهم. همچنین می خواهم ببینم چه تنظیماتی در پلاگین ها انجام داده اند.
0
3 سال قبل
#186 نقل و قول
لینک دانلود بکاپ دیتابیس دموی تم های ناپ کامرس در بخش های زیر  لیست شده است.

برای Restore کردن دیتابیس مراحل زیر را انجام دهید:

1. یک دیتابیس جدید ایجاد کنید. مثلا: DemoDatabase
2. بکاپ را از فایل zip به DemoDatabase ری استور (Restore) کنید.
3. پوشه App_Data را در محل نصب ناپ کامرس پیدا کنید.
4. از فایل Settings.txt یک نسخه پشتیبان (بکاپ) تهیه کنید (باعث می شود تا در صورت نیاز در آینده آنرا Restore کنید و به حالت قبل برگردانید)
سپس در فایل فوق نام دیتابیس را به DemoDatabase تغییر دهید.
5. از فایل InstalledPlugins.txt نسخه پشتیبان (بکاپ) تهیه کنید و فایل InstalledPlugins.txt موجود در فایل zip دانلود شده را با آن جایگزین کنید.
0
3 سال قبل
#187 نقل و قول
لینک دانلود بکاپ دیتابیس دموی تم های ناپ کامرس نسخه 3.80 :

http://www.nop-templates.com/Help/NopElectronicsTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopElectronicsDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopShopAllTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopShopAllDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopJewelryTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesJewelryDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopBeautyTheme/Version_3_8/Demo_DB/BeautyDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopFashionTheme/Version_3_8/Demo_DB/FashionDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNeoFashionTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesNeoFashionDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAlfrescoTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopAlfrescoDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopLighthouseTheme/Version_3_8/Demo_DB/LightHouseDemoDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAlicanteTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesAlicanteDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopPlaygroundTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesPlaygroundDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopMotionTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesMotionThemeDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopSmartTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopSmartDemoDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAllureTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesAllureDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopArtFactoryTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopArtFactoryThemeDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopLavellaTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesLavellaDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNitroTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesNitroThemeDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopTractionTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTractionThemeDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopTiffanyTheme1/Version_3_8/Demo_DB/TiffanyForClients1.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNativeTheme/Version_3_8/Demo_DB/NativeThemeClientDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopBrooklynTheme/Version_3_8/Demo_DB/NopTemplatesBrooklyn1DB.zip
http://www.nop-templates.com/help/noppaviliontheme/version_3.8/demo_db/NopPavilionThemeDemoDbBackup.zip

http://www.nop-templates.com/Help/NopUptownTheme1/Version_3_8/Demo_DB/UptownThemeDemoBackup1.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUptownTheme2/Version_3_8/Demo_DB/UptownThemeDemoBackup2.zip

http://www.nop-templates.com/Help/NopUrbanTheme1/Version_3_8/Demo_DB/Urban1ThemeDemoBackup.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUrbanTheme2/Version_3_8/Demo_DB/Urban2ThemeDemoBackup.zip

http://www.nop-templates.com/Help/NopMinimalTheme1/Version_3_8/Demo_DB/NopMinimalThemeDemoBackup1.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopMinimalTheme2/Version_3_8/Demo_DB/NopMinimalThemeDemoBackup2.zip

http://www.nop-templates.com/help/NopPoppy1Theme/version_3.8/demo_db/NopPoppy1ThemeDemoDbBackup.zip
http://www.nop-templates.com/help/NopPoppy2Theme/version_3.8/demo_db/NopPoppy2ThemeDemoDbBackup.zip
0
3 سال قبل
#188 نقل و قول
لینک دانلود بکاپ دیتابیس دموی تم های ناپ کامرس نسخه 3.70 :

http://www.nop-templates.com/Help/NopElectronicsTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopElectronicsDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopShopAllTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopShopAllDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopJewelryTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesJewelryDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopBeautyTheme/Version_3_7/Demo_DB/BeautyDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopFashionTheme/Version_3_7/Demo_DB/FashionDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNeoFashionTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesNeoFashionDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAlfrescoTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopAlfrescoDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopLighthouseTheme/Version_3_7/Demo_DB/LightHouseDemoDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAlicanteTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesAlicanteDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopPlaygroundTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesPlaygroundDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopMotionTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesMotionThemeDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopSmartTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopSmartDemoDb.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopAllureTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesAllureDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopArtFactoryTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopArtFactoryThemeDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopLavellaTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesLavellaDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNitroTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesNitroThemeDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopTractionTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTractionThemeDemoDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopTiffanyTheme1/Version_3_7/Demo_DB/TiffanyForClients1.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopTiffanyTheme2/Version_3_7/Demo_DB/TiffanyForClients2.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUrbanTheme1/Version_3_7/Demo_DB/Urban1ThemeDemoBackup.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUrbanTheme2/Version_3_7/Demo_DB/Urban2ThemeDemoBackup.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopNativeTheme/Version_3_7/Demo_DB/NativeThemeClientDB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopBrooklynTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesBrooklyn1DB.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopBrooklynTheme/Version_3_7/Demo_DB/NopTemplatesBrooklyn2DB.zip
http://www.nop-templates.com/help/noppaviliontheme/version_3.7/demo_db/NopPavilionThemeDemoDbBackup.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUptownTheme1/Version_3_7/Demo_DB/UptownThemeDemoBackup1.zip
http://www.nop-templates.com/Help/NopUptownTheme2/Version_3_7/Demo_DB/UptownThemeDemoBackup2.zip
0
3 سال قبل
#198 نقل و قول
سلام من این فایل از نسخه 3.8 دانلود کردم
http://www.nop-templates.com/help/noppaviliontheme/version_3.8/demo_db/NopPavilionThemeDemoDbBackup.zip


وقتی بک اپ ریستور کردم داخلش 3.7 بود!
0
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس
2 سال قبل
#747 نقل و قول
تغییرات نسخه جدید برخی از تم ها در خود فایلهای نم و پلاگین های آن می باشد و ممکن است در دیتابیس تم تغییری نداشته باشد.
0
2 سال قبل
#748 نقل و قول
بدلیل اینکه دموی تمهای نسخه 3.90 مستقیما در داخل سایت nop-templates.com وجود ندارد. بنابراین کسانی که از ما تم نسخه 3.90 خریداری نموده باشند می توانند درخواست کنند تا دموی تمهای نسخه 3.90 را نیز برایشان بفرستیم.
0
دسته بندی ها