3 سال قبل
#407 نقل و قول
طریقه نمایش تاریخ و ساعت در سایت
اول داخل روت سایت یک فولدر ایجاد میکنیم به نام
App_Code
و این کد داخل ان قرار میدهیم
@using System.Globalization;
@helper FarsiDate()
  {
  DateTime dt = DateTime.Now;
  PersianCalendar pc = new PersianCalendar();

string sDate =  pc.GetYear(dt).ToString() + "/"  + pc.GetMonth(dt).ToString() + "/" + pc.GetDayOfMonth(dt).ToString()   + "ساعت " + pc.GetHour(dt).ToString() + ":" + pc.GetMinute(dt).ToString();
  <span>@sDate</span>
}
------------------------------------------------------------------------------
بعد هم ان را داخل مثلا _Root
امروز: @DateHelper.FarsiDate()
صداش میکنیم
1
طراحی قالب اختصاصی برای ناپ کامرس