در حال بارگزاری ...

تنظیم مالیات بر ارزش افزوده به صورت درصد

2 سال قبل
#983 نقل و قول
سلام
در پانل مدیریت چطوری میتونم مالیات بر ارزش افزوده 9% تعریف کنم و اون رو به ازای کل خرید اعمال کنم؟
0
2 سال قبل
#984 نقل و قول
نصب افزونه مالیات:
پیکربندی --> افزونه ها --> افزونه های محلی -->  نصب افزونه "Manual (Fixed or By Country/State/Zip) "

تنظیم مالیات :
پیکربندی --> افزونه ها --> افزونه های محلی --> پیکربندی افزونه "Manual (Fixed or By Country/State/Zip) "
دکمه در حالت نرخ ثابت (Fixed Rate) باشد.
برای هر کدام از دسته بندی ها دکمه ویرایش را بزنید و مقدار 9 را وارد کنید.
3
دسته بندی ها