یک سال قبل
#1601 نقل و قول
اگر از تمهای ناپ تمپلیت استفاده می کنید، مشکل از پلاگین Ajax Filter است. آنرا غیر فعال کنید.
اگر به ایجکس فیلتر نیاز دارید می توانید از پلاگین Ajax Filter Pro استفاده کنید.
1