در حال بارگزاری ...

راه اندازی سایت غیر فروشگاهی با ناپ کامرس

3 سال قبل
#221 نقل و قول
ناپ کامرس یک فروشگاه ساز رایگان برای راه اندازی فروشگاه است. آیا می توان برای راه اندازی یک سایت غیر فروشگاهی نیز از آن استفاده کرد؟
با توجه به اینکه می دانیم ناپ کامرس سیستم مدیریت محتوای (CMS) قوی دارد.
0
3 سال قبل
#222 نقل و قول
فروشگاه ساز ناپ کامرس بصورت اختصاصی برای راه اندازی یک فروشگاه آنلاین برای فروش کالای فیزیکی و دیجتال (فایل)  راه اندازی شده است. با اینحال اگر شما می خواهید از این فروشگاه ساز به عنوان یک وب سایت استفاده کنید. آنگاه باید تمام لینک های مربوط به فروش مانند سبد خرید و ... را بر دارید.
0
3 سال قبل
#223 نقل و قول
حذف سبد خرید:
فایل:
Views\Shared\Header.cshtml

حذف:
@Html.Action("FlyoutShoppingCart", "ShoppingCart")
0
3 سال قبل
#224 نقل و قول
حذف واحد پول ، زبان:
فایل:
Views\Shared\Header.cshtml

حذف:
<label>@T("Header.Preferences")</label>
0
3 سال قبل
#225 نقل و قول
حذف کادر جستجو:

فایل:
Views\Shared\Header.cshtml

حذف:
<div class="center">
در زیر <div class="header-lower">
0
3 سال قبل
#226 نقل و قول
در صورت نیاز به حذف کادر بالای سایت شامل گزینه های  "حساب من"  و "مدیریت":

فایل:
Views\Shared\Header.cshtml

حذف:
<div class="header-upper">
0
3 سال قبل
#227 نقل و قول
حذف لیست علاقه مندی ها:

فایل:
Views\Common\HeaderLinks.cshtml

حذف بخش:
        @if (Model.WishlistEnabled)
0
3 سال قبل
#228 نقل و قول
حذف منوها و محصولات ویژه:

فایل:
Views\Shared\Header.cshtml

حذف:
<div class="two-colums-area-left">
0
3 سال قبل
#229 نقل و قول
برداشتن لینک ها از فوتر:

فایل:
Views\Common\Footer.cshtml

حذف:
<div class="footer-upper">
0
3 سال قبل
#230 نقل و قول
حذف تب های اضافی مشخصات کاربر:

فایل:
Views\Customer\CustomerNavigation.cshtml

if (item.RouteName == "CustomerInfo" || item.RouteName == "CustomerAddresses" || item.RouteName == "CustomerChangePassword")
                {
                <li class="@item.ItemClass">
                    . . .
                </li>
                }

0
دسته بندی ها