در حال بارگزاری ...

خطای The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. در هنگام نصب در سرور

3 سال قبل
#500 نقل و قول
پس از unzip کردن روی سرور و وارد کردن آدرس دامین، خطای زیر نمایش داده میشود
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

Requested URL  http://iranarzan.com:80/install/
Physical Path  C:\HostingSpaces\iranarza\...\wwwroot\install\

0
3 سال قبل
#501 نقل و قول
آیا در وب سایت پنل هاست در بخش تنظیمات وب سایت آنرا روی ASP.NET 4.0 تنظیم نموده اید؟


برچسب ها: خطای نصب در سرور
0
3 سال قبل
#503 نقل و قول
بله 4 Asp.net تنظیم شده است.و تست کردم اما خطای فوق همچنان برقرار است؟
0
دسته بندی ها