در حال بارگزاری ...

موجودی بر اساس ویژگی

3 سال قبل
#528 نقل و قول
امکان تخصیص دادن مقدار موجودی و کد کالا به ازای هر ویژگی آیا وجود دارد ؟
در حال حاضر در صورتی که از ترکیب ویژگی استفاده کنید می توان برای هر ویژگی موجودی خاص مشخص کرد
و برای بعضی محصولات که فقط یک ویژگی دارند مثلا یک فلاکس با حجم های مختلف امکان ثبت موجودی برای هر حجم وجود ندارد .
0
3 سال قبل
#531 نقل و قول
متاسفانه چنین امکانی وجود ندارد و همانطور که خودتون ذکر کردید ،در صورتی که از ترکیب ویژگی استفاده شود می توان برای هر ویژگی موجودی خاص تعیین نمود.
0
دسته بندی ها