در حال بارگزاری ...

تعداد محصولات

3 سال قبل
#673 نقل و قول
سلام
من  دستور Select * from product رو اجرا میکنم و 21 سطر خروجی میگیرم
اما تعداد محصولات من 75 تا میباشد
چرا؟مگر کلیه محصولات در جدول فوق اضافه نمیشوند؟
باتشکر
0
3 سال قبل
#674 نقل و قول
محصولات ساده در جدول Product و محصولات گروه بندی شده در جدول ProductAttributeCombination ذخیره می شوند.
ما کوئری فوق را اجرا کردیم و درست بود.

کوئری محاسبه تعداد محصولات:

SELECT  count(*)
  FROM [dbo].[Product]

کوئری فوق بر روی دیتابیس شما اجرا شد. خروجی:


طبق گزارش فوق شما 104 محصول در دیتابیس دارید که البته ممکنه از این تعداد برخی حذف منطقی شده باشند.

کوئری محاسبه تعداد محصولات حذف منطقی شده:

SELECT  count(*)
  FROM [dbo].[Product]
  WHERE Deleted=1


تعداد محصولات حذف منطفی شده در دیتابیس شما:


در دیتابیس شما تعداد 29 محصول حذف منطقی شده اند. بنابر این شما 75 محصول قابل نمایش در سایت دارید.
0
دسته بندی ها