در حال بارگزاری ...

خطای Could not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule' from assembly 'System.ServiceModel

2 سال قبل
#1272 نقل و قول
من فروشگاهم را با nopCommerce 3.90 روی VPS نصب کردم. تا پیش از این مشکلی نداشت ولی الان سایت خطای زیر را می دهد و بالا نمی آید:


Server Error in '/' Application.
Could not load type 'System.ServiceModel.Activation.HttpModule' from assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'.

0
2 سال قبل
#1273 نقل و قول
با استفاده از Command prompt به پوشه زیر بروید:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319

سپس دستور زیر را اجرا کنید:
aspnet_regiis.exe /iru
1
دسته بندی ها