در حال بارگزاری ...

خطای An error occurred while updating the entries

یک سال قبل
#1445 نقل و قول
سایت بالا نمیاد و خطای زیر در فایل لاگ در پوشه log ذخیره شده:

System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.Entity.Core.UpdateException: An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Could not allocate space for object 'dbo.Log'.'PK__Log__3214EC071BB0D2B1' in database 'Eshop' because the 'PRIMARY' filegroup is full


ضمنا هاست من 1GB است و هنوز 100MB از ظرفیت هاست من خالی است. ظرفیت دیتابیس من اکنون 500MB است.
0
یک سال قبل
#1447 نقل و قول
ظرفیت تعیین شده برای دیتابیس شما 500MB است و باعث می شود تا SQL Server اجازه ندهد که ظرفیت دیتابیس شما از این مقدار تجاوز کند.
برای رفع مشکل از طریق SQL Server Managerment به دیتابیس خود وصل شوید.
روی دیتابیس راست کلیک کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید. روی تب Files کلیک کنید در سطر مربوط به اطلاعات دیتابیس در ستون initial size مقدار آن را به 600 تغییر دهید.

این کار به دیتابیس شما اجازه می دهد تا حداکثر 600MB ظرفیت داشته باشد.

توصیه می شود محل ذخیره عکس هایتان را از دیتابیس به سیستم فایل تغییر دهید.

پست های مرتبط:
ذخیره تصاویر در سیستم فایل

بدست آوردن حجم جداول دیتابیس

خطای The transaction log for database 'EShop' is full due to 'LOG_BACKUP

حذف فایلهای غیر ضروری از هاستبرچسب ها: خطای
Could not allocate space for object 'dbo.Log'.'PK__Log__3214EC071F98B2C1' in database '1665_nop' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
1
دسته بندی ها