در حال بارگزاری ...

بزرگ تر کردن اندازه تصاویر محصولات

4 سال قبل
#98 نقل و قول
چطور می توان اندازه عکس محصولات که در فروشگاه نمایش داده می شود را بزرگ تر یا کوچک تر کنیم ؟

برچسب ها: زوم عکس ، زوم تصویر ، بزرگنمایی عکس ، بزرگنمایی تصویر
0
4 سال قبل
#292 نقل و قول
برای تغییر اندازه عکس محصولات:

منوی پیکرندی > تنظیمات > تنظیمات رسانه:
اندازه تصویر بند انگشتی محصول (کاتالوگ) : [415]

طول تصویر محصولات بطور پیش فرض 415 پیکسل است که می توانید مقدار آن را بیشتر و یا کمتر کنید.


برچسب ها: تغییر اندازه عکس محصول  ، تغییر سایت عکس مصحول ، تغییر اندازه عکس ها
0
دسته بندی ها