در حال بارگزاری ...

تغییر متن صفحه اصلی ، دریاره ما ، تماس با ما

5 سال قبل
#8 نقل و قول
برای تغییر متن صفحه اصلی ، دریاره ما ، تماس با ما باید چکار کنم ؟
0
5 سال قبل
#275 نقل و قول
روش برداشتن متن در صفحه نخست فروشگاه:
بخش مدیریت / منوی مدیریت محتوا / صفحات موضوعات

تغییر متن صفحه اصلی :
HomePageText / ویرایش / تغییر متن و سپس ذخیره

تغییر متن صفحه درباره ما :
AboutUs  / ویرایش / تغییر متن و سپس ذخیره


تغییر متن صفحه تماس با ما :
ContactUs / ویرایش / تغییر متن و سپس ذخیره
0
دسته بندی ها